Content marketing

Plánovaním, tvorbou a distribúciou obsahu, segmentáciou zákazníkov a cielením na vaše publikum sa snažíme zvyšovať predaj a záujem o produkty, posilňovať loajalitu voči značke, neustále zvyšovať návštevnosť internetových stránok a vylepšovať SEO.

Content marketing je spôsob autentickej komunikácie zo zákazníkmi a hľadanie cesty k nim. Touto činnosťou v dlhodobých kampaniach vieme znižovať náklady na získavanie nových zákaziek a zákazníkov.

Content marketing je marketingová stratégia založená na obsahu, ktorý ľudia na webe vyhľadávajú a (alebo) zdieľajú. Využíva pritom obsah, ktorý ponúka nadhodnotu vo forme užitočnosti a inšpiratívnosti. Obsah je všetko, čo je možné na internete vyhľadať a čo dokáže zaujať vopred definované publikum.

Odber noviniek
Copyright © 2017, Agentúra Amazingo